• Hoogstraat 85
  • Hoogstraat 85
  • Hoogstraat 85
  • Hoogstraat 85
  • Hoogstraat 85
  • Hoogstraat 85

MaakWinkel HS#85

Herbestemmingsvisie en Haalbaarheidsonderzoek voor leegstand Hoogstraat Schiedam

 

Hoewel het pand vaak wordt vergruist, heeft ARD, in opdracht van Gemeente Schiedam, gezocht naar de nog aanwezige kwaliteiten en deze ingezet voor een nieuwe toekomst van het pand en zijn omgeving. ARD heeft een passend ontwerpconcept ontwikkeld voor de herbestemming van Hoogstraat 85. Het haalbaarheidsonderzoek en ontwikkelplan, opgesteld samen met onze partners SpareSpace, xprmnt en FairDesignPlein, toont hoe het pand een levendige plek wordt waar creatieve makers werken en produceren en voorbijgangers nieuwsgierig binnenstappen; MaakWinkel HS#85.

 

“Een passend en goed doorwrochten plan.”

Gemeente Schiedam.

 

MaakWinkel HS#85

ARD heeft voor het haalbaarheidsonderzoek een passende herbestemmingsvisie ontworpen. Het prominente, leegstaande pand in de historische binnenstad van Schiedam wordt getransformeerd tot MaakWinkel HS#85; een creatief en duurzaam verzamelgebouw waar DENKEN, MAKEN, ONTMOETEN, VERDUURZAMEN en VERKOPEN samenkomen. Professionele ontwerpers en makers werken hier samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om lokaal te produceren. Kortom; een plan dat bijdraagt aan het verbeteren van de leefkwaliteit van Schiedam door de authentieke omgeving te versterken en de Hoogstraat te verlevendigen. Het wordt de fysieke ontmoetingsplek van de Schiedamse hoofdthema’s Makers en Cultuur.
ARD is als architectenbureau uit Schiedam verantwoordelijk geweest voor zowel het programmatische- en beleidstechnische onderzoek als de locatie- en historische onderzoeken van het haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast heeft ARD / AtelierRuimDenkers zorggedragen voor de ontwerpvisie voor de herbestemming van het pand. In samenspraak met de partners is verder gewerkt aan de identiteitsontwikkeling, het sociaal-maatschappelijke plan, mogelijke exploitatiemodellen en de positionering van het concept.

 

Mogelijkheden zien

Door de leegstand en de vervallen gevel, heeft het pand een negatieve uitstraling op zijn omgeving. Met name de grote schaal, de gesloten gevel en de modernistische detaillering maken dat het pand detoneert binnen het beschermd, historisch stadsgezicht.
De basis voor het ontwerpvisie van het haalbaarheidsonderzoek bestaat uit een grondige analyse van de huidige situatie en de geschiedenis van het pand. ARD / AtelierRuimDenkers heeft hierbij gekeken naar de intrinsieke kwaliteiten van de plek en het pand. Door deze historische elementen als leidraad te gebruiken voor het nieuwe ontwerp, is een vanzelfsprekende, nieuwe laag toegevoegd. ARD’s ontwerpconcept bestaat uit één tactisch gepositioneerde glazen incisie op de plek van een oude steeg. Het atrium, dat met deze minimale ingreep ontstaat, plaatst de oude geschiedenislagen in een nieuw daglicht en levert maximale ruimtelijke en functionele effecten op.

 

Kwaliteiten

Het winkelpand lijkt op het eerste gezicht zich volledig af te zetten tegen zijn verleden en historische context. Echter wanneer goed gekeken wordt, zijn er nog verschillende kenmerken te ontdekken die refereren naar het historisch kerk-ensemble waar het ooit onderdeel van is geweest. De ruim 24 meter brede, horizontale gevel vormt een groot contrast met de kleinschalige bebouwing van de Hoogstraat. Dit komt mede doordat het pand een samenvoeging is van de oude parochie, een steeg en een woon/winkelpand.
Bij de verbouwing in 1965 is een deel van de constructievloeren behouden gebleven. Op de positie van de voormalige steeg is hierdoor een spilt-level. Ook de gebouwmassa toont dat het pand uit meerdere delen heeft bestaan; zo bestaat het daklandschap achter de “golfplaten” gevel uit twee niveaus.
Uit deze bijzondere, intrinsieke kwaliteiten is een ontwerpconcept gedistilleerd dat zorgt voor een passende herbestemming en transformatie van Hoogstraat 85. Uitgangspunt hierbij is dat het op een sensitieve en eigentijdse wijze een nieuw laag toevoegt aan de historische context en tegelijkertijd overeenkomt met de nieuwe functie van MaakWinkel HS#85.

 

Steeg wordt atrium

De basis van het ontwerp bestaat uit één hoofdingreep, namelijk het maken van een incisie op de positie van de oude steeg en de huidige split-levels. Hierdoor ontstaat een smal atrium met de benodigde stijgpunten en wordt de oude steeg op een moderne wijze teruggebracht. Deze ingreep lijkt eenvoudig maar heeft veel effect.
De kenmerkende monumentale stegenstructuur van de historische binnenstad wordt versterkt. Het huidige detonerende, horizontale pand wordt opgedeeld in twee kleinere korrels passend bij de schaal en ritmiek van de straat. De glazen incisie zorgt voor een centraal en licht hart in het gebouw, markeert de entree en toont de relatie met de Havenkerk.
De workshopruimtes op de tussenverdieping zijn gekoppeld aan de ateliers en ontwerpstudio’s op de eerste verdieping en de werkplaats op de begane grond. Terwijl de passanten in de straat kunnen zien wat er gemaakt wordt, zijn de producten te koop in de winkel aan de Hoogstraat. Door het plaatsen van een nieuwe gevel wordt zichtbaar dat de bouwdelen verschillende hoogten hebben. Het lager liggende dak wordt een daktuin die via het atrium zichtbaar is in de ateliers.

 

Benieuwd naar het proces? Houd onze nieuwssectie in de gaten!

Opdrachtgever

Gemeente Schiedam

Locatie

Schiedam

Status

In ontwikkeling

Category

Conceptontwikkeling, Herbestemming