Privacyverklaring

ARD / AtelierRuimDenkers

ARD / AtelierRuimDenkers, gevestigd aan Hoogstraat 99, 3111 HC, Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Gideon Peele is de Functionaris Gegevensbescherming van ARD / AtelierRuimDenkers.  Gideon is te bereiken via info@atelierruimdenkers.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ARD / AtelierRuimDenkers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@atelierruimdenkers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ARD /AtelierRuimDenkers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Voor- en achternaam.

 • ter juiste communicatie t.b.v. een door ons te leveren dienst.
 • ter verwerking van persoonsgegevens van medewerkers als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geslacht.

 • ter juiste communicatie t.b.v. een door ons te leveren dienst
 • ter verwerking van persoonsgegevens van medewerkers als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geboortedatum.

 • ter verwerking van persoonsgegevens van medewerkers als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geboorteplaats.

 • ter verwerking van persoonsgegevens van medewerkers als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Adresgegevens.

 • ter juiste communicatie t.b.v. een door ons te leveren dienst.
 • ter verwerking van persoonsgegevens van medewerkers als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • om goederen en diensten correct af te kunnen leveren.

 

Telefoonnummer.

 • ter juiste communicatie t.b.v. een door ons te leveren dienst.

 

E-mailadres.

 • ter juiste communicatie t.b.v. een door ons te leveren dienst.
 • ter verzending van onze nieuwsbrief.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ARD /AtelierRuimDenkers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ARD /AtelierRuimDenkers) tussen zit.

 

ARD /AtelierRuimDenkers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: niet van toepassing.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ARD /AtelierRuimDenkers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Contactgegevens tbv uitvoeren diensten.

 • bewaartermijn: 7 jaar
 • Reden: i.v.m. aansprakelijkheid omtrent uitgevoerde diensten zijn wij verplicht tot 7 jaar na dato alle communicatie en afspraken te kunnen overleggen. Persoonsgegevens van betrokken partijen zijn hiervoor van belang.

 

Personalia tbv uitvoeren diensten.

 • bewaartermijn: 7 jaar
 • Reden: i.v.m. aansprakelijkheid omtrent uitgevoerde diensten zijn wij verplicht tot 7 jaar na dato alle communicatie en afspraken te kunnen overleggen. Persoonsgegevens van betrokken partijen zijn hiervoor van belang.

 

Personalia tbv uitvoeren diensten.

 • bewaartermijn: 7 jaar
 • Reden: i.v.m. aansprakelijkheid omtrent uitgevoerde diensten zijn wij verplicht tot 7 jaar na dato alle communicatie en afspraken te kunnen overleggen. Persoonsgegevens van betrokken partijen zijn hiervoor van belang.

 

e-mailadres  t.b.v. nieuwsbrief.

 • bewaartermijn: afmelding nieuwsbrief
 • Reden: tot die tijd wordt het adres gebruikt voor een nieuwsbrief welke ca. 4x per jaar wordt verzonden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ARD /AtelierRuimDenkers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ARD /AtelierRuimDenkers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ARD /AtelierRuimDenkers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ARD /AtelierRuimDenkers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze de functionaliteit van de website te kunnen optimaliseren. ARD / AtelierRuimDenkers plaatst geen cookies die jouw surfgedrag bijhouden hierdoor bieden wij ook geen op maat gemaakte content en advertenties aan.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht van cookies welke noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van de website:

 

Cookie: atelierruimdenkers.nl

Naam: wc_cart_hash_#

Bewaartermijn: duur van het website bezoek

 

Cookie: atelierruimdenkers.nl

Naam: wc_fragments_#

Bewaartermijn: duur van het website bezoek

 

Hieronder een overzicht van cookies welke de statistieken omtrent het gebruik van de website anoniem bijhouden. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik en de interactie van gebruikers en de website beter te begrijpen:

 

Cookie: google-analytics.com

Naam: _utm.gif

Doel: Google Analytics Tracking Code die details verzameld omtrent de bezoekr zijn browser en computer.

Bewaartermijn: duur van het website bezoek

 

Cookie: atelierruimdenkers.nl

Naam: _utma

Doel: Verzamelt data omtrent het aantal keer een bezoeker de website heeft bezocht en data omtrent het eerste en meest recente bezoek.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: atelierruimdenkers.nl

Naam: _utmb

Doel: Verzamelt het exacte moment wanneer een bezoeker op de website landt. Dit wordt gebruikt door Google Analytics om de duur van een websitebezoek te berekenen.

Bewaartermijn: 1 dag

 

Cookie: atelierruimdenkers.nl

Naam: _utmc

Doel: Verzamelt het exacte moment wanneer een bezoeker de website verlaat. Dit wordt gebruikt door Google Analytics om de duur van een websitebezoek te berekenen.

Bewaartermijn: duur van het website bezoek

 

Cookie: atelierruimdenkers.nl

Naam: _utmt

Doel: Wordt gebruikt om de benodigde snelheid van de  server bij te stellen.

Bewaartermijn: 1 dag

 

Cookie: atelierruimdenkers.nl

Naam: _utmz

Doel: Wordt gebruikt data te verzamelen om te kijken hoe de bezoeker op de site is belandt, welke zoekmachine is gebruikt, op welke link is gedrukt en welke zoekterm is gebruikt. E.e.a. wordt gebruikt voor Google Analytics.

Bewaartermijn: 6 maanden

 

Hieronder een overzicht van Marketing Cookies welke de beweging van bezoekers langs websites registreert. De bedoeling is om advertenties te tonen die relevant zijn voor de individuele bezoeker en daardoor bruikbaarder zijn voor uitgevers en derden partij adverteerders.

 

Cookie: google.com

Naam: NID

Doel: Registreert een unieke ID die een terugkomende bezoekers tool identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

Bewaartermijn: 6 maanden

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ARD /AtelierRuimDenkers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@atelierruimdenkers.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

ARD / AtelierRuimDenkers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ARD / AtelierRuimDenkers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@atelierruimdenkers.nl.