Architectuur toegankelijk maken

ARD / AtelierRuimDenkers zijn ontwerpers van architectuur en stedenbouw die met heldere concepten (verborgen) kwaliteiten voelbaar en zichtbaar maken.

 

Met toewijding begeleiden wij opdrachtgevers van concept naar ontwerp en realisatie. Vanuit de essentie van de plek en de opgave wordt in samenwerking met alle partijen vanuit een ruimdenkende blik naar de beste oplossing gezocht. Dit doen we voor zowel grotere als minder grote opdrachtgevers in de zakelijke, institutionele en particuliere markt.

 

Ons doel is een plek met al haar geschiedenis te analyseren en te (her)ontwerpen om de schoonheid tot haar recht te brengen. Wij geloven dat ongebruikte plekken en gebouwen met de juiste invulling een straat, wijk of zelfs de hele stad inspireren en nieuw leven inblazen.

 

Analytisch, inlevend en gedreven zijn de bouwstenen waarmee ARD / AtelierRuimDenkers werkt. We willen architectuur toegankelijk maken. Daarbij stellen wij het belang van de eindgebruiker voorop door ongebruikte plekken en gebouwen (terug) te geven aan het leven in de stad.

 

Door uit te gaan van de intrinsieke kwaliteiten van een plek en daarop een passend concept te vormen, ontstaat een vanzelfsprekend en krachtig ontwerp dat veel effect oplevert, zonder een complexe of kostbare realisatie. Architectuur sterk door eenvoud.

team_image
Architect / eigenaar

Gideon Peele

Goede ideeën zijn er om uit te voeren!

team_image
Architect / eigenaar

Vincent Tuinema

Een doordacht plan is het halve werk!

ARD / AtelierRuimDenkers is in 2018 opgericht door Gideon en Vincent vanuit een zelfde visie op architectuur. De jarenlange ervaringen hebben wij samengevoegd in een atelier met gedreven ontwerpers met een ruimdenkende blik.

 

Het fundament van de organisatie is ontstaan vanuit een passie voor de schoonheid van architectuur en een fascinatie voor het creëren van plekken. Voortbouwend op onze visie van stadmaken initiëren we projecten die waarde toevoegen aan onze leefomgeving, niet alleen in de ruimtelijke vorm maar ook op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied. De huidige tijd geeft ruimte om vooruit te kijken, om ook anders te kijken naar wat er om ons heen gebeurt.

(Oud)teamleden

/ Daan Kok

/ Davide Distefano

/ Gideon Peele

/ Jordy de Geus
/ Raquel Marques

/ Robin Raaijmakers
/ Teatske Greydanus
/ Vincent Tuinema

/ Thif TahTah

Onze diensten

ARD / AtelierRuimDenkers bestaat naast ruimdenkende architecten ook uit creatieve ingenieurs.

 

Wij werken graag van A tot Z aan de projecten voor onze opdrachtgevers. Dat doen wij door een breed palet aan diensten aan te bieden om de hoogst mogelijke architectonische kwaliteit te kunnen realiseren.

/ SchetsOpMaat

/ Bouwtechnische opname
/ Inmeting
/ Stedenbouwkundige, architectonische en bouwhistorische analyse
/ Cultuurhistorische waardestelling
/ Haalbaarheidsstudie
/ Conceptontwikkeling
/ Proces,- en projectmanagement
/ Architectonisch ontwerp
/ Visualisaties en renderingen
/ Bouwkundig ontwerp
/ Kostenbegeleiding
/ Aanvraag vergunning omgevingsplanactiviteit (OPA / BOPA)
/ Aanvraag vergunning / melding (Wkb) technische bouwactiviteit
/ Werken met Wetkwaliteitsborging (Wkb)
/ Subsidieaanvraag
/ Aanbesteding
/ Bouwkundige uitwerking
/ Uitvoeringsbegeleiding
/ Splitsingstekening
/ Technische verkooptekening
/ Verkoopbrochure
/ Projectwebsite
/ Planpresentatie
/ Bewonersvoorlichting
/ Oplevering

Adviserende partijen waarmee we graag samenwerken

/ Maak Plaats

/ hanratharchitect

/ Stats Architecten

/ Clim Sorée Landschapsarchitectuur

/ Stijlgroep

/ IMd Raadgevende Ingenieurs

/ Broersma bouwadvies

/ Wolf Dikken adviseurs

/ Multical

/ Bureau Bouwkunde

/ Øpjekt luxe houtbouw

/ Het Lege Atelier

/ Willy Lamers

/ Yucon