• Bibliotheek Dordrecht
  • Bibliotheek Dordrecht
  • Bibliotheek Dordrecht
  • Bibliotheek Dordrecht
  • Bibliotheek Dordrecht
  • Bibliotheek Dordrecht
  • Bibliotheek Dordrecht

Transformatie Bibliotheek Dordrecht

Onderzoek naar de transformatie van een rijksmonument

 

De huidige openbare bibliotheek van Dordrecht is gehuisvest in een ensemble van gebouwen, bestaande uit twee rijksmonumenten en een uitbreiding uit de tachtiger jaren. Voor de transformatie van de bibliotheek heeft ARD onderzoek gedaan naar de historie van de panden. De hieruit voortgekomen analyse heeft een overzicht van de huidige monumentale waarden opgeleverd en inzicht gegeven in zowel de bijzonderheden als de mogelijkheden voor transformatie. Op basis hiervan heeft ARD een transformatieadvies opgesteld dat als basis dient voor het inrichtingsontwerp van hanratharchitect.

 

Monumenten terug geven aan de stad

De twee monumentale gebouwen aan de Groenmarkt vormen de bijzondere karakteristieken van de huidige bibliotheek. Deze bouwdelen en hun historische gevels stammende uit de 17e en 18e eeuw maken in het historische stadshart van Dordrecht tezamen een prominente gevel aan de Groenmarkt. Het uitbreidingsontwerp van de jaren 80 heeft alle publieksfuncties gepositioneerd in de uitbreiding aan de achterzijde. Hierdoor maken de monumentale panden geen onderdeel uit van de beleving van de bibliotheekbezoekers.
Om de rijksmonumenten actief onderdeel te laten worden van de stad én de beleving van de bezoekers heeft ARD geadviseerd om de kantoorfuncties te wisselen met de publieksfuncties aan de achterzijde. De kantoorfuncties waren gehuisvest in de monumentale voorzijde. Hierdoor worden de openbare activiteiten van de bibliotheek zichtbaar aan de Groenmarkt en worden de rijksmonumenten teruggegeven aan de stad.

 

Minimale ingrepen, maximale impact

De transformatie is bedoeld voor een periode van 5 jaar. Daarom is er gezocht naar ingrepen die een hoge impact hebben zonder dat deze grote consequenties hebben op zowel de kosten als de gebouwen. Met enkele tactische ingrepen in de panden is het gelukt om het programma te herorganiseren en de monumentale ruimten in een nieuw daglicht te plaatsen.

Opdrachtgever

hanratharchitect & Bibliotheek AanZet Barendrecht

Locatie

Dordrecht

Status

In uitvoering

Category

Conceptontwikkeling, Revitalisering