• Belgenmonument
  • Belgenmonument
  • Belgenmonument
  • Belgenmonument
  • Belgenmonument
  • Belgenmonument
  • Belgenmonument
  • Belgenmonument

Revitalisering Belgenmonument

Far Away

Heden ten dage wordt het Belgenmonument (Rijksmonument uit 1919) niet meer via de originele route benaderd. De ge├źnsceneerde monumentale route wordt door de bezoeker niet meer beleefd. In het plan wordt de huidige verbinding tussen parkeerplaats en monument geblokkeerd door hoge heggen. Via een route door het omliggende bos wordt de wandeling van parkeerplaats naar het Belgenmonument omgeleid. De oorspronkelijke benadering wordt in oude glorie hersteld en het monument wordt daarmee weer contextueel ingepast.

 

Ontwerp

Bij een eerste bezoek lijkt het monument binnen handbereik maar er moeten verschillende obstakels genomen worden. Het doel is verder weg dan dichtbij. Dat is een verwijzing naar de reis die vluchtelingen moeten afleggen. Bestaande elementen zoals de zichtas, de bakstenen wand, de rondgang en het monument worden gedramatiseerd door het maaiveld voor het monument te verdiepen. De verdiepte ligging tast de landschappelijke en monumentale waarden niet aan. Het ontwerp voegt zich naadloos in de bestaande situatie. In het verlengde van de hoofdas ligt een labyrint dat de route naar het monument langer maakt. Het labyrint bestaat uit een serie betonnen elementen die langzaam transformeren van elegante kolommen met veel tussenruimte naar een steeds nauwer en bijna ondoordringbaar grid van blokken en schijven. De bezoeker van het monument voelt zich eerst opgesloten tussen de hoge elementen daarna bevrijd. Het zicht opent langzaam. Wanneer men het monument door het betonnen labyrint nadert ziet men het Belgenmonument vanuit een nieuw perspectief. Het heidelandschap zet zich vanuit het veld voort op de betonsokkels, zodat het ontwerp zich visueel verknoopt met het bestaande landschap.

 

Informatievoorziening Belgenmonument

De betonnen keermuur kadert het nieuwe monument in. De muur biedt ruimte voor hedendaagse informatieverstrekking omtrent de plek, de historie van het Belgenmonument en de hedendaagse vluchtelingen problematiek.

 

Materialisatie

De betonnen elementen zijn gemaakt van gepigmenteerd beton. Het beton wordt gestort in meerdere gangen. Hierdoor ontstaat er een horizontaal lijnenspel dat het aardse en ondergrondse voelbaar maakt.

Opdrachtgever

FASadE

Locatie

Amersfoort

Status

Prijsvraaginzending

Category

Conceptontwikkeling, Gebiedstranformatie, Revitalisering