• In de Hoogstraat
  • In de Hoogstraat
  • In de Hoogstraat
  • In de Hoogstraat
  • In de Hoogstraat
  • In de Hoogstraat
  • In de Hoogstraat
  • In de Hoogstraat
  • In de Hoogstraat
  • In de Hoogstraat
  • In de Hoogstraat

In de Hoogstraat

Tentoonstellingsontwerp Stedelijk Museum Schiedam

 

Met monumenten en beschermde stadsgezichten wordt de fysieke historie van onze straten beschermd. Het tentoonstellingsontwerp toont de individuele verhalen en het collectief geheugen, gekoppeld aan deze pleinen, gevels en bakstenen. Het ontworpen coulisselandschap refereert aan de kromming van de Hoogstraat en maakt de diversiteit en gelaagdheid van deze gezamenlijke herinneringen zichtbaar en tastbaar.

 

Indeling concept

De Hoogstraat wordt gekenmerkt door één doorgaande kromming, resulterend in duidelijk zichtbare gevels in de buitenbocht en verscholen gevels in de binnenbocht. Deze gekromde lijn vormt de basis van het tentoonstellingsontwerp en verbindt de twee zalen met elkaar. Doeken die deze lijn volgen, vormen de thematische verdeling. Het coulissen-effect zorgt voor de eerste herkenning en nodigt uit tot meer verdieping in de nissen. Elke zaal heeft daarnaast zijn eigen focuspunt dat bijdraagt aan de thematische verdeling van de zalen.

 

Betrokkenheid

AtelierRuimDenkers is gevestigd in de voormalige bioscoop de Monopole in het hart van deze mooie straat. De afgelopen jaren is er op verschillende manieren samengewerkt met de Gemeente Schiedam, het Stedelijk Museum Schiedam en ondernemers, aan de toekomst van de Hoogstraat. Door bezoekers de tentoonstelling te laten aanvullen met hun eigen verhalen is een doorgaand participatietraject opgezet.

 

Grafisch ontwerp: Teatske Greydanus
Fotografie: Willy Lamers

Opdrachtgever

Stedelijk Museum Schiedam

Locatie

Schiedam

Status

Uitgevoerd

Category

Conceptontwikkeling, Interieur