• 5 op een rij
  • 7 nieuwbouwwoningen
  • 6 op een rij
  • 6 op een rij

5 op een rij

Ontwerp voor 7 nieuwbouwwoningen

 
In de historische binnenstad van Schiedam maken wij een plan voor een aantal nieuwbouwwoningen. De openbare ruimte wordt hierdoor verbeterd en wachtgevels van bestaande huizen worden aan het zicht onttrokken. De nieuwbouwwoningen zijn ruim opgezet en door de toekomstig bewoner op meerdere manieren in te delen. De binnenstedelijke ontwikkeling maakt een onaantrekkelijk stuk binnenstad weer volwaardig onderdeel van het leven in de stad.

 

Huidige situatie

De huidige situatie rondom de Lange Achterweg oogt rommelig. Je treft achter het Stedelijk Museum Schiedam een verlaten en nagenoeg ongebruikt openbaar pleintje aan. Aansluitend aan het pleintje staat nieuwbouw uit de jaren 80 en er staan enkele huizen met wachtende zijgevels. De sporen van vloeren en muren van ooit aanwezige buurpanden zijn nog altijd duidelijk afleesbaar. Op sommige plekken wappert het bouwplastic in de wind.

 

Historie

De Lange Achterweg heeft een rijke historie. Van oudsher kent de straat een variatie aan woningen die aan beide zijden van de straat hebben gestaan. In 1787 is het Sint Jacobs Gasthuis in de bestaande stedenbouwkundige structuur gebouwd. Nu is het het Stedelijk Museum Schiedam. De huizen aan de Lange Achterweg zijn in de jaren 80 bijna allemaal gesloopt. Sindsdien is de gevel van de achterkant van het Stedelijk Museum Schiedam prominent aanwezig in het straatbeeld. Het museum, het Weeshuis der Hervormden, de nieuwbouw uit de jaren 80 en enkele huizen die de kaalslag hebben overleefd zijn de kenmerkende bebouwing aan de Lange Achterweg.

 

Precieze inpassing in de bestaande stad

In samenwerking met Urbannerdam wordt er een plan ontwikkeld om dit stuk binnenstad te verbeteren. Met uiterste zorg en precisie zijn er voor deze binnenstedelijke locatie een aantal bouwvolumes ontworpen die de stad verdichten en verbeteren. Enerzijds borduurt ons plan voort op de historische wijze van haaks verkavelen op de straat, anderzijds neemt het plan de openbare ruimte ter hoogte van het Stedelijk Museum Schiedam in zich op. Wachtgevels worden aan het zicht ontnomen en er ontstaat een kwalitatief hoogwaardig binnengebied aan de achterzijde van de nieuwe woningen. De nieuwbouw geeft samen met het Stedelijk Museum Schiedam en het Weeshuis vorm aan een compact plein midden in de historische binnenstad. Het plein verdient het om een fijne plek te zijn, een omgeving waar kinderen spelen en waar bewoners van de omliggende woningen prettig kunnen toeven.

 

Autonomie en dialoog

De bouwmassa van de woningen voegt zich qua maat naar de bebouwing aan de Lange Achterweg. De variërende woningbreedtes sluiten naadloos aan bij de wisselende breedtes van de naastgelegen kleinschalige bebouwing.
Het kappenlandschap speelt een belangrijke rol in het plan. De kappen van de nieuwe woningen zijn asymmetrische van vorm. Dat maakt de woningen enerzijds eigenzinnig, anderzijds sluit de kleinere kapmaat aan bij het omliggende bestaande kappenlandschap. De aan één zijde van de woning opgetilde gootlijn benadrukt de individuele expressie van elke van de woningen, tegelijkertijd maakt het het complete ensemble karakteristiek.
De woningenrij wordt aan het plein beëindigd door een hoger bouwvolume dat een overbruggende rol speelt in de grote schaalsprong die het museum met de omgeving maakt. Het bouwvolume aan het plein is een eenduidige beëindiging dat samen met de omliggende monumentale bebouwing de publieke ruimte inkadert.

 

Woningen

De verschillende woningbreedtes leveren verschillende typen stadswoningen op: van riante gezinswoningen tot wooneenheden voor kleine huishoudens. De woningen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Dat is fijn voor de toekomstige bewoners die hun huis naar hun zin kunnen inrichten. De woningen zijn tweezijdige georiënteerd. Aan de voorzijde hebben ze toegang vanaf de straat en aan de achterzijde hebben ze toegang tot een gemeenschappelijk binnengebied. De woningen aan het pleintje zijn 3-zijdig georiënteerd, zodat je de stad vanuit de woonkamer nog beter beleefd.

Opdrachtgever

Steenvlinder

Locatie

Schiedam

Status

In ontwikkeling

Category

Nieuwbouw