• Herbestemming Steenfabriek
 • Herbestemming Steenfabriek
 • Herbestemming Steenfabriek
 • Herbestemming Steenfabriek
 • Herbestemming Steenfabriek
 • Herbestemming Steenfabriek
 • Herbestemming Steenfabriek
 • Herbestemming Steenfabriek
 • Herbestemming Steenfabriek
 • Herbestemming Steenfabriek
 • Herbestemming Steenfabriek
 • Herbestemming Steenfabriek

Herbestemming Steenfabriek

Gewonnen visie voor de prijsvraag RuimtevoorRuimdenkers voor herbestemming steenfabriek bij Fortmond tot Natuurrustplaats. Uitgaande van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten van het omringende natuurgebied en het sacrale karakter van de aanwezige rijksmonumenten is gekozen om het gebied te herbestemmen tot natuurrustplaats.

 

Locatie

Het schiereiland in de IJssel bij Fortmond gaat over klei en aarde. De uiterwaarden hebben jarenlang dienst gedaan als steenfabriek waarna de natuur de plek weer heeft opgeëist. Staatsbosbeheer beheert en behoudt het gebied de Duursche Waarden en is tegelijkertijd op zoek naar een rendabeler gebruik.

 

Concept

Klei, aarde en natuur staan centraal, zo is het eenvoudig om het gebied voor te stellen als natuurrustplaats. Dit zonder het natuurgebied of de monumenten aan te tasten. Het voorgestelde herbestemming steenfabriek Fortmond is een voortzetting van bestaande bewegingen.

 

Maatschappelijke situatie

Sinds het wegvallen van de kerk als moreel sturend instituut is onze relatie met de dood apathisch geworden. Kille ruimten worden gebruikt voor het laatste afscheid, begraafplaatsen zijn niet van elkaar te onderscheiden. De wens tot meer contact met de natuur maakt dat de laatste jaren ook het aantal natuurbegraafplaatsen sterk is gestegen (van 2 naar 14 in 2 jaar). Ook hier stellen we zo’n project voor. Grote investeringen of veranderingen zijn niet nodig, we vragen simpelweg om het faciliteren van een ontwikkeling die, als men goed kijkt, al zichtbaar is.

 

Visie

De markante gebouwen liggen als stille landmarks in het natuurgebied. De steenovens verheffen zich als plateaus boven het landschap en benadrukken de uitgestrektheid. De verwilderde bospartijen, groene weides en stromende IJssel zijn krachtige ervaringen die goed samensmelten met afscheid of herdenking. De besloten, sacrale ruimten bieden vervolgens plek aan private momenten. De gaten in de gewelven kunnen als lichtschachten dienen voor een theatrale verlichting zonder het karakter aan te tasten.

 

Uitvoerbaarheid

De doorgaans beperkende eigenschappen voor herontwikkelingen, zoals beperkte toegankelijkheid en onpraktische ruimten zijn opgevat als positieve eigenschappen voor de nieuwe functie en zijn ingezet voor het creëren van een verstilde plek voor afscheid in de natuur. Een stapsgewijze ingebruikname van het groen en verschillende gewelfde ruimten zal het plan doen ontwikkelen.

 

In samenwerking met: Pebbles Ammerlaan en Sem Holweg

Opdrachtgever

Provincie Overijssel, Staatbosbeheer

Locatie

Olst-Wijhe

Status

Prijsvraaginzending, 1e prijs

Category

Gebiedstranformatie, Herbestemming