3 steenfabrieken

Niet 1, niet 2, maar…

3 baksteenfabrieken! Samen met Staatsbosbeheer werkt ARD de komende tijd aan de herbestemmingsonderzoeken van 3 voormalige baksteenfabrieken. ARD ontwikkelt een duurzame toekomst voor deze (rijks)monumenten die verscholen liggen in de natuurgebieden langs de IJssel.

Terug