ARD / AtelierRuimDenkers

Even voorstellen: ARD

Door de BNA zijn we geïnterviewd over de ambities van ons bureau, onze kijk op de architectenpraktijk en waarom we BNA-lid zijn geworden.

Lees onderstaand het hele interview, of klik op bovenstaande link!

Foto: Willem de Kam

 


 

Hoe lang is jullie bureau actief en hoe is deze samenwerking ontstaan?
Officieel bestaat het atelier nu 5 jaar. Maar Gideon Peele en ik werken al sinds 2007 samen, dat is best lang. Onze samenwerking is begonnen bij een ander architectenbureau. Daar hebben we de kneepjes van het architectenvak geleerd. Vervolgens zijn we voor korte tijd onze eigen weg gegaan. Een paar jaar later, in 2018, hebben we de handen weer ineen geslagen en is ARD / AtelierRuimDenkers gestart.

Hoe ziet jullie bureau er over vijf jaar uit?
We bouwen aan een atelier met een hecht en compact team dat nauw betrokken is bij elk project dat we aangaan. We houden ervan om dicht op de inhoud te zitten en we houden ons graag bezig met het architectenvak in elke fase van de realisatie van het ontwerp. Bij voorkeur voordat de eerste ontwerpfase is begonnen. We zijn allemaal echte alleskunners zodat we in elke fase van een project tot en met de realisatie de juiste expertise inbrengen.

Tegelijkertijd bouwen we aan een netwerk van externe adviseurs die ons bijstaan gedurende het gehele bouwproces. Op deze manier zijn we zelf intensief bij elk project betrokken en kunnen we een professioneel team op maat samenbrengen zodat elk proces zo soepel mogelijk verloopt.

We zien dat de positie van de architect steeds meer onder druk komt te staan. De centrale rol die de architect traditioneel gezien heeft in het gehele bouwproces verliest hij steeds meer. Een diversiteit aan rapporten van de vele adviseurs wordt leidend. De spilpositie van de architect in het bouwproces is verloren, wat ten koste gaat van de kwaliteit van een goed bouwproces en uiteindelijk van het gebouw, wat mede zorgt voor een verschraling van onze leefomgeving. Dit is zorgwekkend in een decennium waarin veel gebouwd gaat worden. We willen groeien in het steeds beter doen wat we al doen. We kijken telkens hoe we dat verder kunnen optimaliseren.

We streven ernaar dat we binnen 5 jaar van een aantal van onze opdrachten, naast initiatiefnemer en ontwerper, ook mede-investeerder zijn, of mede-ontwikkelaar en misschien zijn we ook wel de exploitant van onze ontwikkelingen.

Betrokkenheid is binnen ons bureau erg belangrijk. Hetzelfde geldt voor de opdrachten die we aannemen, door een grote betrokkenheid kunnen we als ontwerper onze toegevoegde waarde beter inzetten. We streven ernaar dat we binnen 5 jaar van een aantal van onze opdrachten, naast initiatiefnemer en ontwerper, ook mede-investeerder zijn, of mede-ontwikkelaar en misschien zijn we ook wel de exploitant van onze ontwikkelingen.

Waarmee onderscheiden jullie je van andere architectenbureaus?
We pakken het proces vaak andersom op. We wachten niet totdat iemand met een vraag naar ons toe komt, maar initiëren zelf projecten. Hierdoor willen we de rol als architect verankeren binnen het project. En daarbij bedenken we ons ideale project meestal zelf. We zoeken naar locaties met veel potentie. Zoals monumentale, leegstaande panden of stukken stad die er verloren bijliggen. Die plekken en gebouwen brengen we in kaart om ze vervolgens onder de positieve aandacht te brengen. Dat doen we door er bijvoorbeeld zelf kantoor te houden.

Op een gegeven moment weten we vrij veel over plekken en gebouwen in de stad. We zijn daarmee matchmaker tussen plek en benodigde partijen voor de ontwikkeling en de eindgebruiker. Door vooraf al de juiste match te hebben gemaakt tussen partijen ontstaat er een soepel lopend proces voor alle deelnemers. Daarbij geeft dat ons een sterkere en meer betrokken rol binnen het project en bieden we de opdrachtgever lokale kennis en een lokaal netwerk. Het mes snijdt aan twee kanten.

Wat is voor jullie de meerwaarde van architectuur/ architecten in het bouwproces?
Vaak wordt ons gevraagd: en wat doen jullie als bureau? Men doelt dan op in welk type gebouwen we gespecialiseerd zijn om te ontwerpen. We betrappen ons er op dat we dan vaak zeggen dat we eigenlijk alles ontwerpen. Niet dat we daarmee willen zeggen dat we dat ook allemaal willen doen. Wat voor ons telkens het belangrijkste is, is het goed doorgronden van elke opgave.

We willen de opgave altijd op zijn scherpst te krijgen door de vraag achter de vraag te achterhalen. De context is het startpunt van het ontwerpproces. Wat zijn de ogenschijnlijke verborgen kwaliteiten van de plek en wat is precies de meerwaarde voor de opdrachtgever? Die vragen beantwoorden maakt elke opgave uniek. Om aanknopingspunten vanuit de context helder te krijgen is daar vaak een historisch onderzoek voor nodig, of een goede ruimtelijke analyse of een uitgebreide reeks maquettes als vormstudie. De gehele context wordt geanalyseerd. Vanuit de essentie van de plek en de opgave zoeken we met alle betrokken partijen naar de beste oplossingen voor het project. We gaan dus eerst vooral analytisch te werk, op basis van die kennis komen we met een passend ontwerpconcept. Met het ontwerp willen we vervolgens verborgen kwaliteiten voelbaar en zichtbaar maken.

Analyseren, concepten bedenken en ontwerpen. Het concept is de kapstok voor de verdere uitwerking van het project. Een helder concept met een doorwrochten ontwerp levert een groot effect op zonder een complexe of kostbare realisatie. Dat is exact de meerwaarde die we willen en kunnen leveren in het gehele bouwproces.

Het gaat om goede, duurzame gebouwen. Een goed gebouw is prettig om te zien en is prettig om in te zijn en gaat bovendien lang mee. Een goed gebouw is mooi, staat als een huis en functioneert zoals het moet functioneren. Een plek waar zowel de gebruiker als de voorbijganger aan gehecht raakt. Dat is een vrij klassieke gedachte over architectuur, maar nog altijd een goede en bruikbare manier van architectuur maken die ook in de huidige tijd ruimte geeft om vooruit te kijken.

Waarom zijn jullie BNA-lid geworden, en wat verwachten jullie van het lidmaatschap?
Ten tijden van grote landelijke bouwopgaven is het van belang om de meerwaarde van de spilpositie van de architect onder de aandacht te brengen. Deze boodschap kunnen wij als atelier slechts beperkt uitdragen. Verenigd is dat beter te verkondigen, wat zowel de beroepsgroep als onze gebouwde omgeving uiteindelijk ten goede komt.

We zijn geïnspireerd geraakt door het nieuwe BNA Netwerk De Rotterdamse Cirkel en we zijn aan het kijken hoe we aan het initiatief kunnen bijdragen. Misschien wel met een Schiedamse samenwerking om zo het delen van kennis en het netwerken uit te breiden.

Terug