• Drilschuur Smaakerij
  • Drilschuur Smaakerij
  • Drilschuur Smaakerij

Voormalige Drilschuur wordt foodmakershal De Smaakerij

Conceptontwikkeling Foodmakershal De Smaakerij in voormalige Drilschuur

 

In het hart van het voormalige industrieterrein Dirkzwager staat een opvallende witte, monumentale hal. In 1886 gebouwd als overdekte exercitieplaats voor de schutterijkorpsen, heeft het pand in de 2e helft van de 20ste eeuw dienstgedaan als distilleerderij voor de firma Erven Lucas Bols. Na jaren van leegstand zal het in de nieuwe gebiedsontwikkeling een centrale plek gaan innemen. Tezamen met de ondernemers Janet van Huisstede, Sjoerd Diederik en Tristan Chater heeft ARD een nieuwe bestemming voor het markante pand ontwikkeld; de voormalige distilleerderij wordt een foodmakershal genaamd De Smaakerij. Een nieuw soort bedrijfsverzamelgebouw waar verschillende kleinschalige, voedsel- en drankproducenten lokaal produceren en elkaar kunnen versterken.

 

Programma

De centrale ligging in de nieuw te bouwen binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en de opvallende uitstraling van het monument zorgen ervoor dat het pand vraagt om een actieve openbare functie. Een functie die aansluit bij het historische karakter van voedsel/drank productie maar ook goed balanceert tussen stedelijke dynamiek en de te creëren woonwijk. De primaire functie van lokale voedselproductie zorgt voor kleinschalige bedrijvigheid passend bij een historische binnenstad. Het tonen van de productie aan het publiek, te samen met een klein tasting- en verkooppunt zorgt er voor dat het pand zowel een passende stroom bezoekers genereert als dat het een centrale plek wordt waar de nieuwe bewoners van de omliggende nog te realiseren wijk kunnen samenkomen.

 

Kracht

Een goed concept gaat uit van de aanwezige kwaliteiten en verbindt en versterkt verschillende doelstellingen over een verscheidenheid aan schaalniveau’s. Door een visie te ontwikkelen die uitgaat van zowel de historie van het pand als de reeds aanwezige kwaliteiten is er een concept ontstaan dat als van nature op de plek past. Voor het programma is tevens uitgegaan van de kwaliteiten van de Schiedamse binnenstad, te weten; kleinschaligheid, ondernemend, makers en lokaal.

Opdrachtgever

Initiatief: Janet van Huisstede / Sjoerd Diederik / Tristan Chater / ARD/AtelierRuimDenkers

Locatie

Schiedam

Status

Concept

Category

Conceptontwikkeling, Herbestemming