• Rijnsaterwoude
  • Rijnsaterwoude
  • Rijnsaterwoude
  • Rijnsaterwoude
  • Rijnsaterwoude
  • Rijnsaterwoude
  • Rijnsaterwoude
  • Rijnsaterwoude
  • Rijnsaterwoude

Mens en natuur centraal in polder Rijnsaterwoude

Ontwerpvisie voor wonen in de groene polder Rijnsaterwoude

 

Eén van de mogelijke benaderingen om het woningtekort in Nederland op te lossen, is bouwen op kleine, groen locaties aan de randen van steden en dorpen. Met dit idee van ‘één straatje erbij’ kunnen volgens het Economisch Instituut voor de Bouw voldoende woningen gerealiseerd worden.

 

“Maar gaat dit niet ten koste van de natuur?”, is de logische vervolgvraag.

 

De ontwerpvisie voor betaalbaar wonen in de groene polder Rijnsaterwoude onderzoekt dit principe zonder dat dit ten kosten gaat van de natuur- en cultuurwaarden van deze gebieden. De visie stelt mens en natuur centraal.

 

Natuur terugbrengen

In de polder Rijnsaterwoude is het slotenpatroon van het historisch slagenlandschap teruggebracht en zijn alle bestaande bomen behouden en aangevuld tot een levendig ‘groen tapijt’. Het groen wordt gedeeld door alle bewoners van de 39 nieuwbouwwoningen. In het plan gaat geen natuur verloren, er wordt juist natuur teruggegeven.

 

Groene gedeelde ruimte

Met rug-aan-rug-woningen en een kleinschalig appartementenblok is een mix gecreëerd van betaalbare koopwoningen en sociale huur. De nieuwe woonwijk biedt daarmee de mogelijkheid voor starters en ouderen om in hun geliefde dorp te blijven wonen. De rug-aan-rug-typologie is compacter waardoor er meer ruimte beschikbaar is voor collectief groen. Samen met de beperking in geveloppervlakte (-24% geveloppervlakte t.o.v. reguliere rijtjeswoningen) en bouwmateriaal is hiermee een energiezuinig en duurzaam woningtype ontstaan dat tevens betaalbaar is (€350.000,-).

 

Mens en natuur centraal

De grondgebonden woningen zijn omzoomd met begroeide pergola’s op verhoogde private veranda’s die uitkijken op collectieve, groene hoven. Het open, natuurlijke landschap is daarmee voor iedereen te beleven en wordt niet dichtgezet door schuttingen rondom private tuinen. Hierdoor heeft iedereen, ook bestaande omwonenden, een vrij zicht. Het openbaar gebied rondom de woningen is zodanig ontworpen dat de ruimte van het landschap elke dag maximaal beleefd wordt. Aan de groene middenas zijn gedeelde voorzieningen gepositioneerd en de sloot versterkt het perspectief over de polder. De huurwoningen van het appartementenblok kijken allen uit over de polder en het Braassemermeer.
Bestaande bosschage onder aan de dijk is uitgebreid tot tiny-forest en fungeert als scheiding tussen de hoofdweg en de woonwijk. De bouwblokken zijn dusdanig gepositioneerd bestaande bomen behouden kunnen worden en deze zijn aangevuld met diverse fruitbomen voor de wijk.

 

Versterken

Op deze wijze is een ontwerp ontstaan dat aansluit op de schaal en het karakter van het dorp; bestaande omwonenden en nieuwe huurders en kopers ontmoeten elkaar en delen een prettige, groene leefomgeving die voortborduurt op het oude landschap. Met inachtneming van de groene cultuurwaarden van de dorpsrand is een woonplek ontstaan die klimaat-adaptief en natuur-inclusief is en de sociale inclusiviteit versterkt. Kortom; ‘één straatje erbij’ waar mens en natuur centraal staan.

 

In samenwerking met: Stijlgroep
Visualisatie: YuconVR

Opdrachtgever

KIKX Development

Locatie

Rijnsaterwoude

Status

Prijsvraaginzending

Category

Conceptontwikkeling, Gebiedstranformatie, Nieuwbouw