• Luxe vrijstaande villa
  • Luxe vrijstaande villa
  • Luxe vrijstaande villa
  • Luxe vrijstaande villa
  • Luxe vrijstaande villa
  • Luxe vrijstaande villa
  • Luxe vrijstaande villa
  • Luxe vrijstaande villa
  • Aanleg kavel in volle gang

Landschappelijk ingepaste villa

Ontwerp voor een vrijstaande moderne villa, ingepast in het Zuid-Hollandse polderlandschap

 

De locatie van de vrijstaande villa met zijn tuin ligt op de overgang van de “wilde” natuur van het Haringvliet en het open polderlandschap van Goeree-Overflakkee. Het ontwerpconcept zorgt voor een grote biodiversiteit en een duurzaam landschapsontwerp voor de tuin. De mooie, riante woning maakt de overgang tussen tuin en polder voelbaar.

 

Inpassing in het landschap: tussen wildernis en akkerland

De woning staat op de overgang tussen het weelderige grasland en voedselbos naar de wijdse polder. De positionering van de woning achter op het kavel zorgt voor een intense beleving van de eigen tuin en het omliggende landschap. Telkens weer wordt bij het naderen van de woning de route afgelegd over het kavel; van de straat naar de entree van de woning. De woning ontneemt bij het naderen het zicht op de open polder en na binnenkomst, openbaart zich vanuit de woningkamer op fenomenale wijze het wijdse landschap. Een route van het verhullen en het onthullen van het zicht op het omliggende landschap.

 

Kavelontwerp

Door het concept van de cultivering van de natuur toe te passen ontstaat een tuin met hoge natuurwaarde, interessante gebruiksvormen met een aantrekkelijk woonhuis als overgang tussen tuin en polder. De balans tussen natuur en cultuur is een belangrijke leidraad die door de schalen heen in de tuin wordt doorgevoerd.
Het kavel heeft twee richtingen. De eerste richting volgt de dijk, de tweede richting volgt de verkaveling van de polder, bijna haaks op de dijk. De twee hoofdrichtingen begeleiden de hoofdontsluitingsstructuur van het kavel. Op de overgang van dicht naar open, van natuur naar cultuur staat de kas. De kas en besloten tuin tonen wat de natuur voor de mens te bieden heeft.

 

Woningontwerp

De ruimtelijke en fysieke ervaring van de plek is een belangrijk uitgangspunten van het woningontwerp. De locatie kenmerkt zich door de strijd tussen mens en natuur. Het menselijk ingrijpen is zichtbaar in het landschap. Het woningontwerp maakt de vier elementen voelbaar en zichtbaar: water, wind, aarde en vuur (licht). De woning is een plek waar men zowel de elementen ervaart als waar men zich tegen de elementen kan beschutten. Het is en spel van onbeschermd naar beschut, van naar buiten treden en terugtrekken.
De woning is leesbaar als een aaneenschakeling van U-vormen, die telkens op een andere wijze een relatie met het landschap, de kavel en de elementen aangaan. Er wordt een spel gespeeld met zicht en geen zicht, met wind en luwte, met regen en schuilen, met contact met de aarde en los van de grond zijn.
De vertrekken zijn georganiseerd rondom een centrale 36 meter lange gang die van links naar rechts door de woning loopt. Vanuit deze gang zijn alle vertrekken bereikbaar. Aan één zijde van de woning is het verblijf voor logees georganiseerd. Aan de andere zijde is een grote woonkamer met keuken en is het slaapvertrek voor de bewoners georganiseerd. De woonkamer heeft een schuifpui van 15 meter die in zijn geheel te openen is. Vanuit de woonkeuken met aangrenzend terras is vervolgens een fenomenaal uitzicht te ervaren.

 

Zelfvoorzienend energie,- en leefconcept

Niet louter vanuit een duurzaamheidsoogpunt, maar ook vanuit het onafhankelijk willen zijn van de gangbare toelevering van gas, water, elektra en voedsel creëert het project een zo maximaal mogelijk zelfvoorzienende leefomgeving voor de bewoners. De benodigde energie wordt lokaal op het kavel opgewekt en opgeslagen. Deze energie wordt vervolgens omgezet naar elektriciteit en warmte voor de woning.
Het hemelwater van de kas wordt opgevangen in regenwaterbuffers. De regenwaterbuffers worden gebruikt voor het verwarmen en koelen van de woning middels een warmtewisselaar. Het opgevangen regenwater wordt tevens gebruikt voor het spoelen van het toilet en het gebruik van de wasmachine. Achter de PV panelen op het dak van de kas worden thermische collectoren geplaatst voor het opvangen van warmte in de warmtebuffer. Via een buffervat, waar de leemkachel en de warmtepomp op zijn aangesloten wordt de vloerverwarming en het tapwater verwarmd.
Door de aanleg van een voedselbos zullen de bewoners (deels) in hun eigen voedsel kunnen voorzien. Een deel van de oorspronkelijke kassen is behouden om het hele jaar door te kunnen voorzien in de voedselbehoefte. De oogsten kunnen in een rootcellar onder de woning worden geconserveerd.

 

Landschapsontwerp in samenwerking met: Clim Sorée Landschapsarchitectuur
Visualisatie: Het Lege Atelier

Opdrachtgever

Particulier

Locatie

Stellendam

Status

In ontwikkeling

Category

Nieuwbouw