• De Martinaren
  • De Martinaren
  • De Martinaren
  • De Martinaren

De Martinaren

Ontwerp voor 26 seniorenwoningen in het groene hart van Tuindorp Kethel te Schiedam

 

Met veel plezier hebben we, samen met ontwikkelaar KIKX Development, gewerkt aan de prijsvraaginzending De Martinaren voor Het Groene Hart van Tuindorp Kethel, dat na een gedeelde eerste plaats beoordeeld op de criteria ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en participatie, uiteindelijk niet verkozen is.

 

Programma

De opgave is de herontwikkeling van de locatie van de voormalige Sint Martinusschool aan de Iepenlaan te Schiedam, om er seniorenwoningen te kunnen gaan bouwen. Het verstilde hart van de bijzondere wederopbouwwijk Tuindorp is in het plan weer geactiveerd met de komst van 26 leeftijdsbestendige (gelijkvloerse) seniorenwoningen verdeeld over twee vrijstaande en alzijdige gebouwen in een open en verbindende parkstructuur.

 

Met de komst van leeftijdsbestendige seniorenwoningen werd de bewoners van Tuindorp de kans geboden om in hun zo geliefde wijk te kunnen blijven wonen, juist ook wanneer zij op leeftijd zijn, Een belangrijk onderdeel van het collectief geheugen van de wijk wordt gevormd door de voormalige Sint Martinusschool. Door de kenmerkende klokkentoren te behouden en de klokkentoren een nieuwe, centrale rol in het plan te geven, wordt de herinnering aan de gedeelde geschiedenis in stand gehouden voor volgende generaties.

 

Het woonprogramma is verdeeld over twee bouwdelen, waardoor de gebouwen in schaal en maat aansluiten bij de omliggende bebouwing. Het verdraaien en verspringen van de gebouwmassa’s zorgt ervoor dat de gebouwen op een vanzelfsprekende wijze aansluiten op de stedenbouwkundige uitgangspunten van ‘Garden City’ Tuindorp. Het opdelen van de gebouwen biedt de mogelijkheid om vrij door het gebied te kunnen lopen waardoor de bebouwing aan de Iepenlaan geen blokkade meer vormt maar juist de verschillende straten en de wijk met elkaar verbindt.

 

Gezond, duurzaam en natuurinclusief

De groene omgeving nodigt jong én oud uit om naar buiten te gaan, te bewegen en elkaar te ontmoeten. Het groene karakter van het nieuwe Hart van Tuindorp wordt zichtbar in het glooiende, natuurlijke karakter van de groene openbare ruimte. Naast dat alle bomen behouden worden, worden de gebouwen natuurinclusief ontwikkeld. Groene gevels verbinden omgaande met groen ingerichte setbacks, die naast koeling en een prettig uitzicht, ook beschutting bieden voor insecten en vogels die nestgelegenheden krijgen in de nieuwe gevels. Op deze wijze vormt het nieuw ontworpen groene hart van Tuindorp een verbinding tussen de grotere groenstructuren van Schiedam.

 

Naast dat de nieuwe gebouwen deels gerealiseerd worden met gerecycled materiaal, zullen de complexen zo gebouwd worden dat zij in de verre toekomst wederom goed te recyclen zijn. Door een combinatie van een groot oppervlak aan geïntegreerde zonnepanelen, hoge mate van isolatie, veel aandacht voor natuurlijke koeling en waterretentie worden gebouwen gerealiseerd met een minimale impact op het milieu.

 

Visualisatie: YuconVR

Opdrachtgever

KIKX Development

Status

Prijsvraaginzending

Category

Nieuwbouw